Waar hou je het best mee rekening als je een bedrijf wilt verkopen?

Het verkopen van een bedrijf kan voor veel ondernemers de kers op de taart zijn in een rijkelijk gevulde loopbaan.  Het verkoopproces kan heel wat emoties losweken, maar is ook een opwindend moment in de levenscyclus van een bedrijf. Het vooruitzicht om “te oogsten” kan zeer aanlokkelijk lijken, maar is dit wel altijd een verstandige keuze? Soms is geduld het beste gebed. Voordat een ondernemer zich stort in een verkoopavontuur, houdt hij best rekening met de volgende factoren.

Hoe staat de marktsector ervoor?

Een grondige marktanalyse is absoluut noodzakelijk voordat je als ondernemer bepaalt wanneer jouw bedrijf verkocht wordt.

  • Welke trends volgt de markt momenteel? Groeit de markt en groeit het bedrijf? Was deze groei de voorbije jaren consistent? Een groeiende markt biedt immers nog veel opportuniteiten.
  • Wat zijn concurrenten van plan? Gaan zij over tot verkoop of houden zij vol? Concurrenten die blijven volhouden kunnen wijzen naar opportuniteiten die nog aanwezig zijn op de markt.
  • Zijn er voor het bedrijf nog groeimogelijkheden? Zit het bedrijf krap bij kas of blijven de inkomsten stijgen? Meteen verkopen is een mogelijkheid, maar het zou zonde zijn om een bedrijf ver onder haar eigenlijke waarde te verkopen, zeker als de inkomsten nog kunnen toenemen.

De conclusie hier is dat er eerst best wordt nagedacht over de opportuniteiten die nog aanwezig zijn op de markt. Indien deze talrijk blijken te zijn, is het aangewezen om nog even geduld uit te oefenen.

Kostenbeperking

De waarde van een bedrijf kan vlak voor het verkopen ervan stijgen, indien men de werkingskosten en andere uitgaven van het bedrijf onder controle kan houden. Een geduldige ondernemer neemt de tijd om zijn bedrijf zo efficiënt mogelijk te maken, zodat hij de output van het bedrijf kan maximaliseren en de waarde ervan laat stijgen. Aangezien het verkopen van een bedrijf maanden, soms jaren in beslag kan nemen, is het belangrijk dat elke ondernemer de rendabiliteit van zijn bedrijf niet uit het oog verliest tijdens het verkoopproces.

Tip: https://webshops-te-koop.nl/

Belastingen en economisch beleid van de overheid 

Belastingen en handelsbeperkingen beïnvloeden vaak de keuzes die bedrijven wereldwijd maken. De wetten die belastingen en handelsvoorwaarden uitlijnen kunnen veranderen van jaar tot jaar, afhankelijk van het politiek klimaat. Een nieuwe regering kan een gunstiger economisch beleid met zich meebrengen en vaak worden toekomstige veranderingen op voorhand aangekondigd. Politiek blijft echter een onzeker speelvlak. Nochtans kan het de moeite waard zijn om even de teugels in te houden, wanneer het nieuws betere tijden voorspelt. Daarom is het als ondernemer ook belangrijk om dagelijks geïnformeerd te blijven over de evolutie van het economisch beleid in het land waar zijn bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd.

Uitgelicht: https://webwinkel-te-koop.nl/

Juridisch Risicomanagement

Er zijn nog heel wat andere obstakels die kunnen leiden tot een verkoopuitstel. Als ondernemer is het belangrijk om na te gaan dat er geen lijken uit de kast vallen, zodat latere juridische geschillen vermeden kunnen worden. Deze juridische kwesties kunnen betrekking hebben tot verzekeringen, overheidsvoorschriften, milieukwesties of diverse lopende gerechtelijke zaken.

Als een bedrijf een aantal lopende zaken heeft en op legaal vlak in problemen verwikkeld zit, kan het verstandig zijn om deze eerst op te lossen voordat er aan een verkoop gedacht wordt.

Omdat er zoveel factoren zijn die meespelen bij het bepalen van de verkoopwaarde van een bedrijf, is het beter om eerst een volledig zicht te krijgen op deze factoren. Zo haal je het meeste uit een verkoop, en verlaag je het risico op het maken van een misstap waar je later spijt van krijgt.